Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/ceccartl/old.ceccartulcea.ro/logare.php on line 8
 
 
 

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Tulcea
Înscrierea în Grupul Expertilor Judiciari

În atentia membrilor C.E.C.C.A.R. – Filiala Tulcea - experti contabili

 

Avand în vedere prevederile Normelor nr.1044/2010 privind îmbunatatirea activitatii de expertiza contabila judiciara, aprobate prin Hotararea nr.10/200 din 21 iulie 2010 a Consiliului Superior, cu modificarile ulterioare, în vederea organizarii si desfasurarii în bune conditii a testului sustinut de expertii contabili care doresc sa se înscrie în Grupul expertilor judiciari, organizat la nivelul filialei C.E.C.C.A.R. Tulcea, va comunicam urmatoarele:

1.Datele si orele de desfasurare a sustinerii testului pentru cele 2 sesiuni sunt:

 

-        Luni, 05 decembrie 2016 orele 1600 – 1800 – prima sesiune;

 

-        Luni, 16 decembrie 2016 orele 1600 – 1800  a doua sesiune;

 

La cea de a doua sesiune se pot prezenta doar expertii contabili care, din diferite motive, nu s-au putut prezenta în prima sesiune, sau care nu au promovat testul.

1.Tematica si bibliografia este cea prezentata în Anexa nr. 1 (click aici pentru descarcare)

2.Locatia: sala de curs a filialei C.E.C.C.A.R Tulcea situată în str. Sălciilor nr. 2

3. Timpul afecatat completarii testului – 2 ore;

4.Procedura de desfasurare a testarii : testarea consta în completarea, în mod individual, de catre expertii contabili candidati a testului grila compus din 50 întrebari, fiecare avand trei variante de raspuns, din care una corecta. Fiecare raspuns corect va fi notat cu 2 puncte, iar pentru promovarea testului sunt necesare 70 de puncte;

Cele 100 de întrebări în conformitate cu tematica privind activitatea de expertiză contabilă judiciară, din care au fost extrase câte 50 întrebări pentru fiecare din cele 10 variante de test.(click aici pentru descarcare)

5.Valoarea taxei privind organizarea si desfasurarea testarii, în care este inclus si costul legitimatiilor, va fi în cuantum de 15 lei si va fi depusa de candidati odata cu depunerea Cererii privind înscrierea în GEJ

La cerere, pot fi exceptati de la sustinerea testului urmatoarele categorii: lectorii abilitati de Corp pe specialitatile Expertiza contabila, respectiv Standarde profesionale, expertii contabili absolventi ai Facultatilor de drept sau mastere în acest profil, cadre didactice universitare pentru disciplinele Contabilitate sau Finante. Cei în cauza vor depune la filiala copii ale documentelor doveditoare.

 

Continutul dosarului de înscriere:

-        Cererea privind înscrierea în GEJ (click aici pentru descarcare Anexa 10)

-        Fisa de optiuni (click aici pentru descarcare Anexa 11)

-        1 fotografie de dimensiune ¾ cm

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009