Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/ceccartl/old.ceccartulcea.ro/logare.php on line 8
 
 
 

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Tulcea
GHIDUL AUDITULUI DE CALITATE

REGULAMENT AUDIT DE CALITATE

 

PROGRAM ZILNIC DE LUCRU PENTRU LUNA

DECEMBRIE  2019

 

 

 

 

DATA

LA SEDIUL FILIALEI

 

TEREN

02.12.2019

09.00- 11.00  Verificare și auditare Rapoarte

de expertiză contabilă

 

03.12.2019

09.00- 11.00  Verificare și auditare Rapoarte

de expertiză contabilă

 

04.12.2019

09.00- 11.00  Verificare și auditare Rapoarte

de expertiză contabilă

 

05.12.2019

09.00- 11.00  Verificare și auditare Rapoarte

de expertiză contabilă

 

06.12.2019

09.00- 11.00  Verificare și auditare Rapoarte

de expertiză contabilă

 

09.12.2019

09.00- 11.00  Verificare și auditare Rapoarte

de expertiză contabilă

 

10.12.2019

09.00- 11.00  Verificare și auditare Rapoarte

de expertiză contabilă

 

11.12.2019

09.00- 11.00  Verificare și auditare Rapoarte

de expertiză contabilă

 

12.12.2019

09.00- 11.00  Verificare și auditare Rapoarte

de expertiză contabilă

 

13.12.2019

09.00- 11.00  Verificare și auditare Rapoarte

de expertiză contabilă

 

16.12.2019

09.00- 11.00  Verificare și auditare Rapoarte

de expertiză contabilă

 

17.12.2019

09.00- 11.00  Verificare și auditare Rapoarte

de expertiză contabilă

 

18.12.2019

09.00- 11.00  Verificare și auditare Rapoarte

de expertiză contabilă

 

19.12.2019

09.00- 11.00  Verificare și auditare Rapoarte

de expertiză contabilă

 

20.12.2019

09.00- 11.00  Verificare și auditare Rapoarte

de expertiză contabilă

 

23-31.12.2019

CONCEDIU DE ODINHA

 

 

 

În atenția membrilor GEJ

În vederea aplicării corespunzătoare a reglementărilor ce guvernează activitatea de audit de calitate în domeniul expertizei contabile judiciare vă reamintim următoarele:

 

Sediul reglementărilor legale privind expertizele contabile judiciare se află în OG nr. 65/1994 privind activitatea de expertiză contabilă și a contabililor autorizați. Potrivit acestor reglementări legale, efectuarea de expertize contabile judiciare și extrajudiciare este dreptul exclusiv al experților contabili. Această exclusivitate rezultă din art. 6 lit. d) din OG nr. 65/1994, care, enumerând lucrările care pot fi efectuate de expertul contabil pentru persoane fizice și juridice, stipulează că efectuează expertize financiar-contabile, inclusiv expertize financiar-contabile cu componentă fiscală, dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoanele fizice ori juridice în condițiile prevăzute de lege și de reglementările CECCAR

Potrivit:

- Normei profesionale 3532 “Semnarea și depunerea raportului de expertiză contabilă” (Standardul profesional nr. 35: Expertizele contabile): “Raportul de expertiză contabilă se parafează și se semnează filă cu filă, inclusiv anexele, atât de expertul contabil/ experții contabili numit(ți)/ desemnat (ți) sau din oficiu, cât și de expertul contabil/ experții contabili consilier(I) al (AI) părților/ recomandat (ți) de părți.”

- Normei profesionale 3531.1: “Capitolul II introducere al raportului de expertiză contabilă trebuie să cuprindă …: a) Paragraful de identificare a expertului contabil/ experţilor contabili nominalizat(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile, care trebuie să cuprindă informaţii cu privire la: numele şi prenumele expertului/experţilor, numărul carnetului de expert contabil şi secţiunea din Tabloul Corpului; în acest paragraf se cuprind şi datele de identificare ale experţilor contabili consilieri ai părţilor/ recomandaţi de părţi, dacă este cazul. …;”

Conform art. 1 alin. (4) din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat, aprobată în Conferința Națională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017: “Membrii Grupului experților judiciari, denumit în continuare GEJ, trebuie să obțină viza anuală de exercitare a profesiei pentru persoana fizică …, și vor utiliza în activitatea de expertiză contabilă doar parafa anuală ovală. ”

Urmare art. 18 din Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile: “Experții contabili, în efectuarea lucrărilor de expertiză contabilă judiciară, au obligația să respecte și să aplice prevederile Standardului profesional nr. 35 “Expertizele contabile” și să prezinte rapoartele de expertiză, care cuprind și opiniile separate ale experților-parte, după caz, pentru a  fi supuse auditului de calitate potrivit prezentului regulament.”

Auditorul de calitate va audita și va acorda viza de calitate doar acelor lucrări care au fost semnate și parafate de membrii Corpului în calitate de expert contabil. Totodată, potrivit reglementărilor, nu sunt permise în Capitolul I (Introducere, paragraful a) al raportului de expertiză contabilă judiciară alte mențiuni, decât cele referitoare la identificarea sa în calitate de expert contabil, potrivit numirii dispuse de organele judiciare. Prin calitatea sa, conferită de lege, expertul contabil parafează și semnează lucrările întocmite, doar cu parafa emisă de Corp.

Acele situații în care expertul contabil numit de instanță sau organele de cercetare să efectueze o expertiză contabilă judiciară, parafează lucrarea cu o altă ștampilă decât cea de expert contabil și face mențiuni în capitolul I al expertizei contabile privind identificarea sa, altele decât cea de membru al Corpului, vor fi semnalate Consiliului filialei pentru dispunerea măsurilor necesare, iar auditorul de calitate nu va acorda viza.

Pentru încadrarea în condițiile de acordare a vizei de calitate, precizările de mai sus se referă atât la expertul contabil numit/ desemnat la cererea părților sau din oficiu, cât și la expertul contabil consilier al părților/ recomandat de părți.

 

Potrivit reglementărilor legale şi procedurale privind activitatea de expertiză contabilă judiciară experţii contabili au responsabilitatea respectării acestora, indiferent de calitatea pe care o au în raportul de expertiză contabilă judiciară, respectiv cea de expert contabil numit/desemnat la cererea părţilor sau din oficiu, cât şi cea de expert contabil consilier încuviinţat al părţilor/recomandat de părţi.

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009